شما اینجا هستید >   صفحه اصلی
آخرین رویدادها
PreviousNext
خاستگاه طرح

تدوین راهبردها
مبانی نظری
مطالعات تطبیقی
ارزیابی وضع موجود
تحلیل ذینفعان
تدوین بسته های خدمتی

اعضا و ارکان طرحدکتر محمد علی محققی
دکتر حسن امامی رضوی
دکتر کوروش اعتماد
دکتر محمد اسماعیل اکبری
ریاست شبکه ملی تحقیقات سرطان
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی رئیسواحد بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت
رئیس مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 
دکتر رشید رمضانی
دکتر عبدالله فضلعلی زاده
دکتر فاطمه نادعلی

دکتر علی قنبری مطلق

رئبی اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رئیس انجمن سرطان ایران
نماینده اداره سرطان
وزارت بهداشت درمان
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 
 

دکتر مامک طهماسبی

دکتر کاظم زنده دل

دکتر آذر طل

دکتر پیمان عشقی

عضو هیات علمی طب تسکینی
انستیتوکانسر ایران
دبیر شبکه ملی تحقیقات سرطان
هیأت علمی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
نماینده انجمن انکولوژی اطفال

 
 

دکتر محمد واعظی

دکتر بهزاد دماری

دکتر فرهاد سمیعی

دکتر عبدالرحیم حزینی

نماینده انجمن
مدیکال انکولوژی و هماتولوژی
رئیس انجمن پزشکی اجتماعی ایران دبیر انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران متخصص هماتولوژی انکولوژی
و طب تسکینی
 

خانم ندا یارایی
نماینده انجمن های
حمایت از بیماران مبتلا به سرطان
 

 

دکتر علی قنبری مطلق
دکتر مامک طهماسبی
دکتر امیر ناظمی
دکتر فاطمه نادعلی
هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیأت علمی انستیتو کانسر ایران
هیأت علمی مرکز سیاست های علمی
نماینده اداره سرطان


دکتر محمدرضا روح اللهی
دکتر مجتبی وند رجب پور


پژوهشگر مرکز تحقیقات سرطان
پژوهشیار انستیتو کانسر ایران


 
 

دکتر مامک طهماسبی

        دکتر عبدالرحیم حزینی

دکتر داود آقامحمدی

 دکتر سید هدایت الله اخلاق

متخصص طب تسکینی

متخصص طب تسکینی

دانشیار بیهوشی و طب تسکینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
استادیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
   

 

دکتر حسن ابوالقاسمی
دکتر علی اکبر نجاتی صفا
دکتر سپیده امیدواری
دکتر علیرضا ایرج پور
هیأت علمی انکولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
هیأت علمی روانپزشکی دانشگاه تهران
هیأت علمی روانپزشکی جهاد دانشگاهی
هیأت علمی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
 

دکتر سیروس مومن زاده

دکتر جمال شمس

دکتر افشین کریم زاده

دکتر فریبا طالقانی

دانشیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هیأت علمی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هیأت علمی طب فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
هیأت علمی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
 

دکتر فاطمه اصفهانی

دکتر ملیحه کدیور

دکتر ثریا سلمانیان

دکتر رضا خدابخشی 

دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هیأت علمی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران

استادیار رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه  علوم پزشکی تهران
متخصص رادیوتراپی انکولوژی
 
 

دکتر پیمان حداد

دکتر مرتضی طباطبایی فر

دکتر آذر طل

دکتر زهرا گودرزی

استادیار رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه تهران

استادیار رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه شهید بهشتی

هیأت علمی پرستاری دانشگاه تهران
هیأت علمی پرستاری دانشگاه تهران
 
 


دکتر علی منتظری

دکتر علیرضا ظهیرالدین

دکتر عباس حاجی فتحعلی

دکتر علی ضرغام

هیأت علمی اپیدمیولوژی دانشگاه تهران

استاد روانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه شهید بهشتی
هیأت علمی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
 

دکتر محسن اسدی لاری

دکتر نرگس بیرقی

دکتر علیرضا باقری چیمه

دکتر مسعود ثقفی نیا

اپیدمیولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران

هیأت علمی روانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

هیأت علمی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه تهران
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد
 
 

دکتر مهدی عقیلی

دکتر پیام آزاده

دکتر علی تقی زاده کرمانی

دکتر احمد رئیس السادات

استادیار رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه تهران

استادیار رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه شهید بهشتی

هیأت علمی رادیوترای انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
هیأت علمی طب فیزیکی دانشگاه شهید بهشتی
 
 


دکتر مهران کوچک

دکتر اسدالله سعادت نیاکی

دکتر احمد عامری

دکتر مینوش مقیمی

هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار رادیوترای انکولوژی دانشگاه شهید بهشتی
استادیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 
 

دکتر محمدرضا میر

دکتر روشنک خدابخش

دکتر فریبا کلاهدوز

دکتر بهرام مفید

هیأت علمی جراحی دنشگاه تهران

هیأت علمی روانشناسی دانشگاه الزهرا

سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشیار رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه شهید بهشتی
 
 

دکتر علی کاظمیان

دکتر محمد اربابی

دکتر سید علی امامی

دکتر آرمان طاهری

استادیار رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه تهران

هیأت علمی روانپزشکی دانشکاه تهران

هیأت علمی بیهوشی دانشگاه تهران
هیأت علمی یهوشی دانشگاه تهران
 
 

دکتر مینا مبشر

دکتر شهرام توفیقی

دکتر رضا ملایری

دکتر سید منصور رایگانی

متخصص اخلاق پزشکی

مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی دانشگاه بقیة الله

فوق تخصص خون و انکولوژی
هیأت علمی طب فیزیکی دانشگاه شهید بهشتی
 
 

دکتر محمدحسن بهرامی

دکتر منوچهر دوایی

دکتر مهناز ایلخانی

دکتر شهپر حقیقت

هیأت علمی طب فیزیکی دانشگاه شهید بهشتی

استاد جراحی

هیأت علمی پرستاری دانشگاه شهید بهشتی
اپیدمیولوژیست، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 
 

دکتر جواد محمودی قرائی

دکتر مریم طباطبایی

دکتر ثریا سلمانیان

دکتر پروانه وثوق

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه تهران

متخصص جراحی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

استادیار رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه تهران
استاد انکولوژی کودکان
 
 

دکتر فاطمه حیدری

مرضیه احمدی

دکتر عبدالرضا نوروزی

مریم ظریف یگانه

هیأت علمی گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی اهواز

سرپرستار بخش طب تسکینی بیمارستان امام خمینی (ره) تهران

هیأت علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کارشناس ارشد تغذیه
 
 
 

مجتبی وند رجب پور
پژمان حموزاده
هدایت سالاری
عاطفه اسفندیاری
پژوهشگر مرکز تحقیقات سرطان
دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه تهران
دانشجوی دکترای سیاست گذاری بهداشت دانشگاه تهران
دانشجوی دکترای سیاست گذاری بهداشت دانشگاه تهران

 


دکتر احمد مافی
مریم بالی بیگلو
عاطفه دکتر آرش قاسمی

دکتر فاطمه ورشویی

متخصص رادیوتراپی انکولوژی
دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران
متخصص رادیوتراپی انکولوژی
متخصص رادیوتراپی انکولوژی

 


دکتر بهداد قریب
دکتر آذر طل
دکتر حسین رضایی زاده

دکتر آزیتا سالاریان

متخصص کودکان
هیأت علمی پرستاری دانشگاه تهران
متخصص طب سنتی
دکترای خدمات بهداشتی درمانی

 

دکتر مسعود ثقفی نیا
دکتر ساره خاتون شاکریان
دکتر فروزان طاهری

مانی یوسف وند

متخصص بیهوشی و فلوشیپ طب تسکینی
متخصص پزشکی اجتماعی
دکترای داروسازی
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
طرح ملی مراقبت های حمایتی تسکینی در سرطان
لینک دانشگاه علوم پزشکی تهران لینک شبکه ملی تحقیقات سرطان لینک مرکز تحقیقات سرطان لینک انجمن سرطان ایران لینک مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اسناد بالادستی
مطالعات موردی مرتبط
ردیف موضوع
مجری
1.
مقایسه عملکرد مرکز طب تسکینی انستیتوکانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران با استانداردهای کشورهای منتخب خاورمیانه و ارائه الگو برای ایران
دکتر مسعود ثقفی نیا
فلوشیپ مراقبت های تسکینی
2. گزارش پیشرفت
 "طراحی و تدوین کوریکولوم آموزش بین حرفه ای مراقبت های تسکینی از بیماران مبتلا به سرطان"


مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مجریان طرح:
دکتر علیرضا ایرج پور - دکتر موسی علوی
همکاران طرح: 
دکتر اکرم ایزدی خواه - مهرداد آذربرزین - دکتر علی ضرغام - دکتر عبدالرحیم حزینی - دکتر سید جلال کشاورز 

حامیان طرح
                         
سوالات متداول