شما اینجا هستید >   پژوهش ها > گروه ثبت سرطان
گروه ثبت سرطان


مرکز تحقيقات سرطان به دنبال اولين برنامه ثبت سرطان جمعيتي شهر تهران آغاز به کار کرد. اين طرح از ابتدا به عنوان يکي از مهمترين برنامه هاي مرکز تحقيقات سرطان بوده و  رئيس مرکز تحقيقات سرطان جناب آقاي دکتر محققي مسئوليت آن را به عهده داشته است. اين گروه اولین گروهي است که در مرکز تحقيقات سرطان شکل گرفت. اين گروه عملا محور توسعه کمي و کيفي مرکز تحقيقات سرطان شده است.  علاوه بر اجراي برنامه ثبت سرطان، اين گروه اقدام به اجراي طرح هاي پژوهشي و طراحي برنامه هاي توسعه اي ثبت سرطان نیز نموده است.  
 

مسئول گروه: دكتر محمدعلي محققي

اعضاي گروه:

دكتر محمدعلي محققي، متخصص جراحي سرطان
دکتر عليرضا موسوي جراحي، متخصص اپيدميولوژي سرطان
دکتر کاظم زنده دل، متخصص اپيدميولوژي سرطان
دکتر اميد بيکي، متخصص اپيدميولوژي سرطان
دکتر آذین نحوی جو، دانشجوي دکتراي مديريت خدمات بهداشتي درماني
دکتر زهرا صديقي، پزشک عمومي و MPH
دکتر عباس شیخ طاهری
مریم حجی
محمد گل ماهي، کارشناس فن آوري اطلاعات و طراحي سيستم
بيتا صادقي، کارشناس ثبت سرطان
     

مهمترين طرح هاي پژوهشي گروه :

  • ثبت سرطان شهر تهران
  • ارزيابي کيفيت ثبت سرطان  وزارت بهداشت
  • طراحي ثبت سرطان بيمارستاني انستيتو کانسر و بيمارستان محک
     

فعاليتهاي آموزشي:


انتشارات:
جهت مشاهده فهرست و دریافت متون منتشر شده، کلیک بفرمایید...