شما اینجا هستید >   دفتر همکاری مرکز با محک
دفتر همکاری مرکز با "محک"
در سال 1382  تفاهم نامه اي بين مرکز تحقيقات سرطان انستيتو کانسر و موسسه خيريه "محک" منعقد گرديد که به موجب آن فضاي فيزيکي در ساختمان بيمارستان خيريه "محک" در اختيار "مرکز تحقيقات سرطان" قرار گرفت. بر اساس تفاهم نامه مذکور مقرر شد مرکز تحقيقات سرطان با هدف بررسي علل سرطان ها (بخصوص سرطان هاي کودکان) در فضاي فوق الذکر پروژه هاي تحقيقاتي با همکاري موسسه محک راه اندازي نمايد. همچنين مفاد تفاهم نامه مذکور در سال 1387 به مدت يک سال ديگر تمديد شد.  در طور 7 سال همکاري مشترک بين مرکز تحقيقات سرطان و موسسه محک، فعاليت هاي متعددي صورت گرفته است که مهمترین آن ها عبارتند از:

  • همکاري در اجراي پروژه ثبت جمعيتي سرطان سطح شهر تهران
  • برگزاري " اولين کنگره ملي محيط زيست، شغل و سرطان در ايران"
  • برگزاري  اولين کنگره بين المللي سرطان کودکان  
  • برگزاري بازديد دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
  • بازديد پرفسور ادولف نيرن، عضو کميته داوري نوبل و استاد دانشگاه کارولينسکاي سوئد
  • راه اندازي شبکه ملي تحقيقات سرطان
  • طرح بررسي توزيع سرطان هاي كودكان درسطح شهر تهران
  • برگزاري سمپوزيوم سه روزه " جنبه هاي ملکولي بيماري سرطان "