شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر محمدعلي محققي


     دکتر محمد علی محققی
دکتر محمد علی محققی
 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استاد
CV
   تخصص: جراحی
     گروه پژوهشي: گروه ثبت سرطان
     تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: mamohagheghi@yahoo.com