شما اینجا هستید >   پژوهش ها > گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پژوهشگران یا محققین برای کشف دانش پنهان درون داده ها، نیازمند تعامل تنگاتنگ با متخصصین حوزه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات اند. نیاز به جمع آوری، ثبت و پردازش داده ها و تولید گزارش به ضرورت این همکاری افزوده است. گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات سرطان ضمن پوشش نیاز فوق، هدف خود را بر مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فناوری اطلاعات و بکارگیری آن، در راستای یاری رسانی به پژوهشگران و گروه های پژوهشی مستقر در مرکز تحقیقات سرطان، متمرکز نموده است.


مسوول گروه:

محمد گل ماهی،  مهندس نرم افزار و تحلیگر سیستم های کامپیوتر مرکز تحقیقات سرطان.

فعالیت های مهم گروه:

1394: همکاری با آزمایشگاه سیستم های هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک) در طرح پاکسازی داده های موجود در سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان (سپاس) در جهت اهداف برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی و نهایتا توسعه طرح الگوی پاکسازی (Data Cleaning) به سایر سیستمهای ثبت بیماری ها.
1393: مشارکت در برنامه ثبت سرطان کشوری، طراحی وبسایت ثبت گزارش موارد سرطانی برای 11 استان کشور: مشارکت در برنامه ثبت سرطان کشوری، طراحی وبسایت ثبت گزارش موارد سرطانی برای 11 استان کشور
1393: طراحی و پیاده وبسایت طرح "بررسی میزان بقای مبتلایان به سرطان سلول سنگفرشی سر و گردن و عوامل مرتبط با آن در مراجعین انستیتو کانسر طی سالهای 1381 تا 1391"
1393: طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت سرطان جمعیتی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
1390: مشارکت در تدوین طرح "ارتقاء سیستم ثبت سرطان شهر تهران" با همکاری موسسه ملی تحقیقات سلامت
1390: مشارکت در اجرای طرح " بررسي موتاسيون هاي اختصاصي ژن BRCA1, BRCA2 در ايران"
1389: مشارکت در تدوین طرح " ثبت سرطان جمعیتی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران "
1386: طراحی و تولید وب سایت " Health GIS web site " نمایش شاخصهای سلامت روی نقشه ایران
1380: طراحی و تولید نرم افزار "Health Mapper Companion" برای تولید شاخصهای سلامت روی تقسیمات استانی، شهری، روستا، و آبادی نقشه ایران با مشارکت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
1380: طراحی بانک اطلاعاتی نگهداری نمونه های مربوط به طرح "راه اندازی تومور بانک انستیتو کانسر"
1380: مشارکت در اجرای طرح "راه اندازی تومور بانک انستیتو کانسر"
1378: طراحی و تولید نرم افزار ثبت سرطان جمعیتی شهر تهران
1378: طراحی تولید و نگهداری بانک اطلاعاتی ثبت سرطان مربوط به "پروژه ثبت سرطان جمعیتی شهر تهران"
1378: مشارکت در تدوین و اجرای طرح "ثبت سرطان جمعیتی شهر تهران"