شما اینجا هستید >   توسعه فضاي فيزيکي
توسعه فضاي فيزيکي
  • موافقت و نقشه برداري ساختمان 540 تختخوابي قطب علمي واقع در مجتمع بيمارستاني امام خميني
  • تجهيز فضاي فيزيکي قطب علمي مرکز تحقيقات سرطان
  • توسعه و تجهيز آزمايشگاه مولکولار ژنتيک  
  • توسعه آزمايشگاه تجربي
  • VIP