شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر فرشته انساني


     دکتر فرشته انسانی

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: دانشیار
CV
   تخصص: آسيب شناسي
     گروه پژوهشي:
     تلفن: 2554+6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: fensani@gmail.com