شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر عيسي جهانزاد


     دکتر عيسي جهانزاد

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: دانشیار
CV
   تخصص: آسيب شناسي
     گروه پژوهشي:
     تلفن: 2501 و 2562 و 2558+6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: