شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر پيمان حداد


     دكتر پيمان حداد

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استاد
CV
   تخصص: راديوتراپي
     گروه پژوهشي:
     تلفن: 2518+6119
     فكس: 66581633
     پست الکترونیک: haddad@sina.tums.ac.ir