شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر فرهاد سميعي


     دكتر فرهاد سميعي

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استاديار
CV
   تخصص: راديوتراپي
     گروه پژوهشي:
     تلفن: 2518+6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: