شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر صنمبر صديقي


     دكتر صنمبر صديقي

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: دانشیار
CV
   تخصص: مديكال آنكولوژي
     گروه پژوهشي:
     تلفن: 2763 و 2808 +6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: ssadighi@doktor.com