شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر مامك طهماسبي


     دكتر مامك طهماسبي

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استاديار
CV
   تخصص: طب تسکینی
     گروه پژوهشي:
     تلفن: 2530+6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: mamaktahma@yahoo.com