شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر سيروس عظيمي


     دكتر سيروس عظيمي
دكتر سيروس عظيمي
 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: دانشیار
CV
   تخصص: ژنتیک
     گروه پژوهشي:
     تلفن: 66914545 و 2561+6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: cazimi@tums.ac.ir