شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر افشين عبدي راد


     دكتر افشين عبدي راد

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: دانشیار
CV
   تخصص: آسيب شناسي
     گروه پژوهشي:
     تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: abdirada@sina.tums.ac.ir