شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر فهيمه فرخ نيا


     دكتر فهيمه فرخ نيا

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: دانشيار
CV
   تخصص: بيهوشي
     گروه پژوهشي:
    تلفن: 2542 و 2541+6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: