شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر بيتا كلاغچي


     دكتر بيتا كلاغچي

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استادیار
CV
   تخصص: راديوتراپي
     گروه پژوهشي:
     تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: kalaghchi@tums.ac.ir