شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر علي كاظميان
دکتر علی کاظمیان


     دكتر علي كاظميان

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: دانشیار
CV
   تخصص: راديوتراپي
     گروه پژوهشي:
     تلفن: 2518+6119 
 
   فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: kazemian@sina.tums.ac.ir