شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر مازيار مقصود لو


     دكتر مازيار مقصود لو

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استادیار
CV
   تخصص: بیهوشی
     گروه پژوهشي:
    تلفن: 2542 و 2541+6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: