شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دکتر بیژن نهاوندیان


     دکتر بیژن نهاوندیان

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استادیار
CV
   تخصص: آسيب شناسي
     گروه پژوهشي:
     تلفن: 2806 و 2847+6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: