شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر ايرج حريرچي


     دكتر ايرج حريرچي
دکتر ایرج حریرچی
 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: دانشيار
CV
   تخصص: جراحي
     گروه پژوهشي:
     تلفن: اتاق عمل: 2542 و 2541+6119
          درمانگاه جراحی: 2579و2580+6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: harirchi@sina.tums.ac.ir