شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دکتر سعید امان پور


     دکتر سعید امان پور
دکتر امان پور
 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استادیار
CV
   تخصص: جراحی دامپزشکی
     گروه پژوهشي:
     تلفن: 2549+6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: samanpour@yahoo.com