شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر سيامك شريعت تربقان


     دكتر سيامك شريعت تربقان

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استاديار
CV
   تخصص: آسيب شناسي
     گروه پژوهشي:
     تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: