شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر رامش عمراني پور


     دكتر رامش عمراني پور
دکتر رامش عمرانی پور
 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: دانشیار
CV
   تخصص: متخصص جراحی سرطان
     گروه پژوهشي:
    تلفن: اتاق عمل: 2542 و 2541+6119
        درمانگاه جراحی: 2579و 2580+6119
     فكس: 88723410
     پست الکترونیک: omranipour@sina.tums.ac.ir