شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دکتر پرویز دریایی


     دکتر پرویز دریایی

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استادیار
CV
   تخصص: جراحی
     گروه پژوهشي:
      تلفن: اتاق عمل: 2542 و 2541+6119
          درمانگاه جراحی: 2579و2580+6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: