شما اینجا هستید >   حمایت از بیانیه جهانی سرطان
لوگوهای حمایتی
از مدیران محترم سایت ها و وبلاگ ها دعوت می شود از این طرح جهانی حمایت کنند.
لازم به ذکر است لینک تمام پایگاه های اشاعه دهنده این طرح، در سایت ثبت خواهد گردید.
ایمیل جهت هماهنگی: crc@tums.ac.ir
( علی جعفرمحمدی )
لوگوی بیانیه
مرکز تحقیقات سرطان
حمایت از بیانیه جهانی سرطان

 
لوگوی بیانیه
مرکز تحقیقات سرطان
حمایت از بیانیه جهانی سرطان