شما اینجا هستید >   آموزش و توانمندسازی > همایش های علمی > گردهمایي هاي برگزار شده
همایش هاي برگزار شده در مرکز تحقیقات سرطان
همایش های برگزار شده در سال 1392
عنوان کارگاه
  تاریخ برگزاری
  13 الی 14 آذر ماه 1392
     

 
     

 
همایش های برگزار شده در سال 1391
همایش های برگزار شده در سال 1390
همایش های برگزار شده در سال 1389
همایش های برگزار شده در سال 1388
همایش های برگزار شده در سال 1387
همایش های برگزار شده در سال 1386
همایش های برگزار شده در سال 1385
همایش های برگزار شده در سال 1384
  
همایش هاي برگزار شده

سال 1391:
سمينار ادواري: مطالعات بقا در بيماران سرطاني - يافته ها و چالش هاي متدولوژيك
سمینار ادواری: آزمونهای تومورهای بالینی , غربالگری داروها ومطالعات پیش بالینی ضد سرطان
 
 

سال 1390:
کارگاه کشوري ثبت سرطان
49 دوره سمينارهاي ماهانه ژنتيک باليني ( در مدت 7 سال)

سال 1389
کنفرانس کشوري تازه هاي بيماري هاي پستان
دومين سمينار سرطان پروستات
کارگاه روانشناسي سرطان با تاکيد بر مداخلات شناختي-رفتاري

سال 1388
سمينار بررسي چالش هاي درماني کانسر پستان
کارگاه مدل بندي آماري براي براورد بروز, شيوع و مرگ ومير از داده هاي جمعيتي (بين المللي)

سال 1387
سمينار سرطان معده
سمينار ژرم سل و تومورهاي بيضه
کارگاه آموزش دزيمتري و طراحي درمان در راديوتراپي

سال 1386
کنگره تومورهاي سرو گردن
کنفرانس طب تسکيني
کنفرانس پيشگيري و تشخيص زودرس سرطانهاي شايع
کارگاه آشنائي با مرور مقالات در شبکه ککران و مطالعات مروري سيستماتيک (بين المللي)

سال 1385
کنگره بين المللي سرطانهاي کودکان( بين المللي)
اولين کنگره ملي محيط زيست, شغل و سرطان
همايش تازه هاي سرطان ريه
همايش تشخيص و درمان سرطانهاي نسج نرم
اولين سمينار سرطان پروستات
تازه هاي تشخيصي و درماني سرطانهاي شايع پوست
کنفرانس مراقبت و حمايت از بيماران مبتلا به سرطان
کارگاه اصول طب تسکيني

سال 1384
سومين کنفرانس منطقه اي (آسيایي-اقيانوسيه)پيشگيري از سرطان ( بين المللي)
همايش تازه هاي تشخيصي و درماني لنفوم غير هوچکين
کارگاه اپيدميولوژي پيشرفته سرطان ( بين المللي)
معرفی طرح تحقیقاتی
طرح مطالعه ژنتیکی سرطان پستان خانوادگی درایران
ثبت سرطان جمعیتی شهر تهران
ثبت سرطان جمعیتی شهر تهران