شما اینجا هستید >   پژوهش ها > گروه ثبت سرطان > نظام ثبت سرطان
درباره نظام ثبت سرطان
 

برنامه های ثبت سرطان، نظام های اطلاعاتی هستند که به امور گردآوری، مدیریت و تحلیل داده های مربوط به موارد سرطان و مرگ های ناشی از سرطان می پردازند. اطلاعات گردآوری شده در برنامه های ثبت سرطان به متخصصین و سازمان های سلامت امکان می دهد تا به طور اثر بخش تری به بررسی بار سرطان و ارزیابی تاثیر برنامه های پیشگیری و کنترل سرطان در جامعه بپردازند. به طور کلی، اطلاعات تامین شده در برنامه های ثبت سرطان در موارد زیر بکارگرفته می شود:

-         تعیین الگوهای سرطان در جمعیت

-         پایش روند بیماری و درمان

-         برنامه ریزی و ارزیابی برنامه های کنترل سرطان

-         اولویت گذاری تخصیص منابع جهت سرطان

-         انجام پژوهش های بالینی و اپیدمیولوژی سرطان


اعتقاد بر این است که هدف نهایی برنامه های ثبت سرطان، بهبود برنامه های کنترل سرطان و در نهایت افزایش میزان بقا و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان است. از همین رو بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران نسبت به راه اندازی برنامه های ثبت سرطان جمعیتی و بیمارستانی یا هر دو اقدام کرده اند. 

افزایش دانش در خصوص علل سرطان مستلزم وجود داده های مناسب در خصوص سرطان ها است. علاوه بر این، متخصصین سرطان گزینه های درمانی را بر اساس اطلاعات سرطان که عمدتا توسط پاتولوژیست ها و سیتولوژیست ها گزارش می شود، انتخاب می کنند. حتی پس از درمان، به داده های مرتبط با سرطان بر ای پیگیری بیماران نیاز است. برنامه ثبت سرطان قادر است چنین داده هایی را فراهم آورد، به همین جهت این برنامه ها ابزارهای بسیار با ارزشی برای پیشگیری، درمان، کنترل سرطان و پژوهش در خصوص این بیماری محسوب می شود. به طور خلاصه اهمیت ثبت سرطان در این حقیقت نهفته است که این برنامه ها داده های کامل و دقیقی گردآوری می کند که می توان از آنها در کنترل سرطان استفاده نمود.