شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دکتر آذین نحوی جو
1


     دکتر آذین نحوی جو
دکتر آذین نحوی جو
 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: دانشجوی دکترای تخصصی
CV
   رشته: مدیریت بهداشت

   گروه پژوهشي: گروه ثبت سرطان
     تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: aznahvi@yahoo.com