پرسشنامه طرح طرح مطالعه ژنتیکی سرطان پستان
دو پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز مطالعه طراحي گرديده و مورد استفاده قرار مي گيرد.
 1. پرسشنامه اول: سوالات اين پرسشنامه شامل اطلاعات مورد نياز جهت تعيين وضعيت فرد از نظر ورود به مطالعه بوده و سوالات عبارتند از اطلاعات فردي، اطلاعات در مورد بيماري و پاتولوژي آن و وجود سابقه خانوادگي بيماري در بيمار.این پرسشنامه شامل 5 صفحه و 19 سوال تحت عنوان پرسشنامه (الف) می باشد.
 2. پرسشنامه دوم: تحت عنوان پرسشنامه (ب) شامل 18 صفحه و86 سوال می باشد که برای ارزیابی فاکتورهای کمک کننده در گسترش سرطان پستان طراحی شده و در آن مباحث زیر مورد سوال قرار گرفته اند (به صورت سوالات مشترک خانم ها و آقایان وسوالات مختص خانم ها تفکیک شده است):
 • پرسش از زنان در باره اطلاعات سابقه باروری  شامل: سن و تعداد حاملگی ها، سابقه قاعدگی، روش های پیشگیری از حاملگی، زایمان و تغذیه فرزندان با پستان، سقط و درمانهای هورمونی جایگزین.
 • تمرکز برروی تشخیص سرطان پستان شامل: زمان تشخیص، نوع سرطان، درمان و عود بیماری
 • پرسش درباره غربالگری سرطان پستان و پیشگیری شامل: هرگونه استفاده از پروفیلاکسی داروئی، ماموگرافی و MRI
 • پرسش های در باره داشتن تشخیص سرطان تخمدان و درمان آن
 • پرسش درباره وضعیت تناسلی ( تخمدانها، لوله های فالوپ و رحم) و جراحیهای شکمی ( کیسه صفرا، آپاندیس و فتق و غیره)
 • پرسش در باره اطلاعات شخصی شامل: سن، محل اقامت و گروه نژادی، وزن وقد.
 • پرسش های در باره فاکتورهای شیوه زندگی شامل :سیگار کشیدن و فعالیت بدنی
 • تمرکز برروی درمانهای دارویی منظم و سایر مشکلات پزشکی بجز بیماری اخیر
 • تمرکزبرروی فاکتورهای رژیم غذایی شامل :کافئین، مواد افزودنی غذایی ؛ مصرف چربی و سایر فاکتورهای غذایی.
 • پرسش درباره سابقه خانوادگی سرطان پستان و دیگر سرطانها در خویشاوندان

پرسشنامه بر به صورت آنلاین بر روی اینترنت قرار دارد.

( لينك سايت پرسشنامه )