شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دکتر زهرا صدیقی


     دکتر زهرا صدیقی

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: دکترای حرفه ای
CV
   تخصص: پزشک
   گروه پژوهشي: گروه ثبت سرطان
     تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: sedighi_zahra@yahoo.com