شما اینجا هستید >   صفحه اصلی
 
جلسه دفاع پایان نامه دکترای عمومی

تاريخ خبر :  2/4/1392 امتياز بده : ارسال به دوست تعدادمشاهده :  2586

برگزار گردید-یکشنبه 9 تیر 92

موضوع: بررسی کیفیت زندگی و رضایتمندی مبتلایان به سرطان پستان به دنبال عمل جراحی بازسازی

در سالهای 1380 – 1390 در مراجعین به انستیتو کانسرارائه دهندگان : فرناز سینائی، مهسا عدیلی

استاد راهنما: دکتر محمد علی محققی

استاد مشاور: دکتر کاظم زنده دل

زمان: یکشنبه 9 تیر 92 ساعت 12 ظهر
مکان: سالن کنفرانس مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر


چکیده:
مقدمه: سرطان پستان شایع ترین بدخیمی درزنان ایرانی است. پیشرفتهای چشمگیر در تشخیص و درمان این بیماری، سبب طول عمر بیش تر مبتلایان شده است بنابراین علاوه برطول مدت زندگی، کیفیت زندگی ایشان نیز درخور توجه بیش تراز طرف محققین و مراقبین سلامتی است. اثر روانی تشتخیص سرطان پستان واطلاع ازنقص عضو پس از ماستکتومی، اختلال روانشناختی جدی در بیماران ایجاد میکند. بازسازی پستان با جبران عضو از دست رفته، تاثیر بسزائی در ارتقاء کیفیت زندگی مبتلایان دارد. اختصاصات  فرهنگی، مذهبی و اقتصادی کشورما اقتضا می نماید مطالعه مستقلی در زمینه اثر بازسازی پستان بر کیفیت زندگی انجام شود و شواهد قابل اطمینانی جهت سیاست گذاری ها و برنامه های درمانی سرطان پستان فراهم آید.

روش اجرا: ابتدا با مراجعه به مستندات اتاق عمل، افرادی که  در فاصله 1380-1390 درانستیتوکانسر تحت ماستکتومی کامل یا ماستکتومی و بازسازی  قرار گرفته بودند شناسائی شدند.سپس با استفاده از پرونده بالینی، شماره تماس و مشخصات دموگرافیک و درمانی بیماران استخراج گردید. در مورد هر بیماراز طریق مصاحبه تلفنی پرسشنامه کیفیت زندگی و رضایتمندی تکمیل گردید.در نهایت داده ها در نرم افزارspss آنالیز شدند.

نتایج: امتیازات کیفیت زندگی کلی،عملکرد جسمانی و عملکرد نقش در حیطه وضعیت عملکردی و درد، خستگی، تنگی نفس، کاهش اشتها، اسهال و مشکلات اقتصادی بیماری در حیطه علایم و نشانگان  اختلاف معنی داری  بین دو گروه نشان داد اما  Adjusted P Value  تنها در مورد درد، خستگی و اسهال همچنان معنی دار باقی ماند. ترس از عمل جراحی مجدد و مشکلات اقتصادی مهمترین عواملی بودند که مانع انجام بازسازی در این بیماران شده بودند. 2/88% ازبیماران رضایت کلی از انجام عمل بازسازی داشتند و اکثر آنان (4/86%)  این عمل جراحی  را به سایر بیماران توصیه کردند. 59% از بیماران هیچگونه عوارضی بعد از عمل جراحی نداشتند. شایعترین عوارض گزارش شده توسط بیماران درد و عفونت بود. اغلب بیماران جراح معالجشان را به عنوان منبع اطلاع از امکان عمل جراحی بازسازی معرفی کردند.

نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده عمل جراحی بازسازی نقش قابل ملاحظه ای در ارتقا. کیفیت زندگی و رضایتمندی بیماران ماستکتومی شده دارد. مطالعه انجام شده از نظر چک لیست های ارایه شده مطالعه ای با متدولوژی مناسب به شمار میرود اما جهت بررسی همه جانبه تاثیر این عمل جراحی  نیاز به یک مطالعه آینده نگر چند مرکزی با حجم نمونه کافی و با استفاده از پرسش نامه های اختصاصی بازسازی پستان است.

      منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان

بازگشت