شما اینجا هستید >   صفحه اصلی
 
متـن جســتـجو :  
جستجو از تاريخ :
     
   
   
تا تاريخ :
     
   
جستجو
تعداد خبر: 6
کارگاه کشوری اپیدمیولوژی سرطان - دی 96
امتياز : تعداد مشاهده : 0
تاريخ خبر : 13/9/1396
----------<>----------
سمپوزیوم مدیریت پژوهش و همکاری های بین المللی تحقیقات سرطان
امتياز : تعداد مشاهده : 99
24 آبان 1395 ادامه خبر
تاريخ خبر : 8/8/1395 منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان
----------<>----------
اولین دوره کارگاه آموزشی آموزشی کاربرد مدل های ریاضی در بیولوژی و سرطان
امتياز : تعداد مشاهده : 92
10 - آذر - 1393 ادامه خبر
تاريخ خبر : 10/9/1393 منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان
----------<>----------
برگزاری کارگاه ژنتیک اپیدمیولوژی
امتياز : تعداد مشاهده : 1749
23 الی 28 فروردین 1393 ادامه خبر
تاريخ خبر : 18/12/1392 منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان
----------<>----------
برگزاری کارگاه دو روزه ارزیابی کیفیت ثبت سرطان
امتياز : تعداد مشاهده : 688
5 و 6 اسفند 1392 ادامه خبر
تاريخ خبر : 5/12/1392 منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان
----------<>----------
دومین کارگاه کشوری ثبت سرطان
امتياز : تعداد مشاهده : 716
تاریخ برگزاری : 13 لغایت 15 مهرماه 1392 ادامه خبر
تاريخ خبر : 10/4/1392
----------<>----------