شما اینجا هستید >   صفحه اصلی
 
متـن جســتـجو :  
جستجو از تاريخ :
     
   
   
تا تاريخ :
     
   
جستجو
تعداد خبر: 171
برگزاری جلسه "شورای راهبری شبکه ملی تحقیقات سرطان" در مرکز تحقیقات سرطان
امتياز : تعداد مشاهده : 691
1-مرداد-1392 ادامه خبر
تاريخ خبر : 1/5/1392 منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان
----------<>----------
نشست های مشترک (Lab Meeting) گروه های تحقیقات تجربی و ژنتیک
امتياز : تعداد مشاهده : 560
چهارشنبه 26/04/92 - ساعت: 10-11 ادامه خبر
تاريخ خبر : 24/4/1392 منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان
----------<>----------
نشست های مشترک (Lab Meeting) گروه های تحقیقات تجربی و ژنتیک
امتياز : تعداد مشاهده : 742
شماره 4 ادامه خبر
تاريخ خبر : 18/4/1392 منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان
----------<>----------
Intestinal infections in malnourished children in south of Tehran, Iran
امتياز : تعداد مشاهده : 0
تاريخ خبر : 12/4/1392 منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان
----------<>----------
مطالعه رابطه بین سن بیمار با میزان آنژیوژنز، پرولیفراسیون و آپوپتوز بافتی در سرطان پستان
امتياز : تعداد مشاهده : 0
تاريخ خبر : 12/4/1392 منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان
----------<>----------
جلسه دفاع از پایان نامه
امتياز : تعداد مشاهده : 1763
سه شنبه 11 تیر ماه 1392 ادامه خبر
تاريخ خبر : 11/4/1392 منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان
----------<>----------
نشست های مشترک (Lab Meeting) گروه های تحقیقات تجربی و ژنتیک
امتياز : تعداد مشاهده : 566
چهارشنبه 12/4/92 ادامه خبر
تاريخ خبر : 11/4/1392
----------<>----------
دومین کارگاه کشوری ثبت سرطان
امتياز : تعداد مشاهده : 716
تاریخ برگزاری : 13 لغایت 15 مهرماه 1392 ادامه خبر
تاريخ خبر : 10/4/1392
----------<>----------
نشست های مشترک (Lab Meeting) گروه های تحقیقات تجربی و ژنتیک
امتياز : تعداد مشاهده : 518
چهارشنبه 5 تیر 1392 ادامه خبر
تاريخ خبر : 4/4/1392 منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان
----------<>----------
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان
امتياز : تعداد مشاهده : 636
برگزار گردید-2-تیر-1392 ادامه خبر
تاريخ خبر : 2/4/1392
----------<>----------
صفحه اول صفحه قبل   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   صفحه بعد صفحه آخر
تعداد خبر در صفحه :
   بازگشت