شما اینجا هستید >   پژوهش ها > گروه های پژوهشی > گروه پژوهشی سرطان های سر و گردن
گروه پژوهشی سرطان های سر و گردن

مسئول گروه:
 دكتر ايرج حريرچي

اعضای گروه:

دکتر کاظم زنده دل

دکتر صدری
دکتر شریف کاشانی
دكتر علي كاظميان
دكتر امان الله كيهاني

دكتر مازيار مطيعي لنگرودي

دكتر عطا قراجه اي

دكتر صنمبر صديقي

دكتر فرشته انساني

مریم حجی

زهرا موحدی

طرح های در حال اجرا:

بررسی میزان تاخیر در تشخیص سرطان های سر و گردن

پروژه ها: