طرح ملی مراقبت های حمایتی تسکینی در سرطان
لینک دانشگاه علوم پزشکی تهران لینک شبکه ملی تحقیقات سرطان لینک مرکز تحقیقات سرطان لینک انجمن سرطان ایران لینک مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شما اینجا هستید >   تدوین راهبردهای نظام مراقبت های تسکینی > مبانی نظری نظام مراقبت های تسکینی > فصل اول: مفاهیم پایه در نظام مراقبت های تسکینی
راهنمای مطالعه
جهت مطالعه هر یک از بخش های این مطلب، بر روی عناوین آن کلیک نمایید تا پنجره مربوط به آن باز شود
تعریف مراقبت های حمایتی و تسکینی
گستره ارائه مراقبت های حمایتی و تسکینی
ضرورت ارائه مراقبت های حمایتی و تسکینی