طرح ملی مراقبت های حمایتی تسکینی در سرطان
لینک دانشگاه علوم پزشکی تهران لینک شبکه ملی تحقیقات سرطان لینک مرکز تحقیقات سرطان لینک انجمن سرطان ایران لینک مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شما اینجا هستید >   تدوین راهبردهای نظام مراقبت های تسکینی > مبانی نظری نظام مراقبت های تسکینی > فصل سوم: اهداف و راهبردهای مراقبت های تسکینی
اهداف و راهبردهای مراقبت های تسکینی

مقدمه

خدمات و مراقبت­ ها و فرایند­هایی که در ذیل نظام مراقبت­ های حمایتی و تسکینی به اجرا در می­ آید، منطقا باید در راستای تحقق راهبرد­های خاص در قدم اول و هدف خاص نظام در قدم بعدی باشد. هدف غایی نظام مراقبت تسکینی و حمایتی همانگونه که در فصل اول [1]ذکر گردید، بهبود کیفیت بقای بیماران، خانواده­ ها و مراقبان آنها محسوب می­ گردد. اما برای رسیدن به چنین هدفی نظام مراقبت­ های حمایتی و تسکینی در اقصا نقاط دنیا اهداف و اولویت­ های متفاوتی را دنبال می ­نماید. بدیهی است که نمی توان مجموعه اهداف ثابت و از پیش تعیین شده­ای برای نظام­ های مراقبت تسکینی در دنیا ذکر نمود زیرا هدف هر نظام مراقبتی وابسته به عوامل متعددی از جمله وضعیت بهداشتی درمانی کشور، وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت فرهنگی اجتماعی و غیره می ­باشد. آنچه که این نوشته جمع ­آوری نموده است، صرفا لیستی از اهداف و راهبرد­های نظام مراقبت ­های تسکینی است که طی بررسی های انجام شده بعنوان اهداف و راهبردهای مورد توافق و مشترک بین عموم نظام های ارائه مراقبت­ های حمایتی و تسکینی است. مسلما نمی­ توان چنین مجموعه­ ای را تعیین کننده اهداف و راهبرد­های نظام مراقبت­ های حمایتی و تسکینی در کشور دانست. امید می­ رود این نوشته بتواند با ارائه یک چارچوب کلی از اهداف و راهبرد­های نظام مراقبت­ های کلان مانع از جزئی نگری یا از قلم افتادن برخی دیدگاه­ ها در این موضوع گردد.

1. اهداف نظام مراقبت­ های حمایتی و تسکینی

ذیلا لیستی از اهداف نظام مراقبت­های حمایتی و تسکینی آورده می ­شود:

هدف1. افزایش آگاهی جامعه ، پزشکان و دولت از ضرورت و فواید ارائه مراقبت ­های حمایتی و تسکینی

هدف2. ارائه خدمات موثر، در دسترس و پایا و منطبق بر نیاز برای بیماران، همراهان و خانواده بیماران و مراقبان آنها در هر سطحی به لحاظ  اجتماعی – اقتصادی

هدف3. جلب رضایتمندی بیماران، خانواده­ های بیماران و مسئولان ارائه خدمات مراقبت­ های حمایتی و تسکینی

هدف4. تامین منابع پایا و در دسترس ائم از منابع فیزیکی، تجهیزات و دارو، منابع مالی، منابع انسانی و غیره

هدف5- یکپارچه ­سازی نظام مراقبت­ های حمایتی و تسکینی با نظام سلامت


2. راهبردهای نظام مراقبت­ های حمایتی و تسکینی

ذیلا لیستی از راهبردهای نظام مراقبت­ های حمایتی و تسکینی ارائه می­ شود:

استراتژی 1. استفاده از رسانه­ های عمومی، نشریات و بروشورها برای افزایش آگاهی عمومی در ارتباط با ضرورت مراقبت­ های حمایتی و تسکینی

استراتژی2. در نظر گرفتن مطالبات بیماران و همراهان آنها در تمامی مراحل برنامه ریزی درمانی

استراتژی3. در نظر گرفتن تسهیلات و مراقبت­ های ویژه مختص خانواده بیماران و مراقبان آنها

استراتژی4. ارائه خدمات منطبق بر آخرین یافته­ های علمی

استراتژی5. برقراری برنامه­ های نظارتی برای اطمینان از اثربخشی و رعایت اصول اساسی در ارائه مراقبت ­ها

استراتژی6. تلاش همه جانبه برای اینکه لحظات پایانی زندگی و فوت بیماران در مکان دلخواه رخ دهد.

استراتژی7. افزایش ظرفیت ارائه خدمات مراقبت­ های حمایتی و تسکینی در هر سه سطح آن به گونه ای که دسترسی به خدمات در سراسر کشور مقدور باشد.

استراتژی8. همکاری با دانشگاه­ ها برای تامین نیروی متخصص و تشکیل گروه های چند تخصصی برای ارائه مراقبت­ های حمایتی و تسکینی

استراتژی9. جلب نظر دولت برای اختصاص بودجه و تسهیلات مشخص و پایا برای نظام مراقبت­ های حمایتی و تسکینی

استراتژی 10. مشارکت با سازمان­ های مردم نهاد، خیریه، بیمه­ ها و سایر سازمان­ ها در تامین نیروی انسانی، منابع مالی و فیزیکی مورد نیاز

استراتژی11. رفع موانع موجود در تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز برای ارائه مراقبت­ های حمایتی و تسکینی

استراتژی 12. تامین زیرساخت ­های مورد نیاز برای تبادل اطلاعات دردرون نظام مراقبت­ های حمایتی و تسکینی و ارتباط آن با سایر اجزای نظام سلامت

استراتژی13. تصمیم ­گیری و سیاست گذاری سالیانه بر اساس شرایط کشور و در راستای توسعه و ارتقای نظام مراقبت­ های حمایتی و تسکینی

 

منابع:

1- World Health Organization, National cancer control Programmes: Policies and managerial guidelines. – 2nd ed.;2002

2- National Health Services (NHS), Department of Health, End of Life care Strategies 2008

3-African Palliative Care Association (APCA) standards for Providing Quality Palliative Care Across Africa -2010

4- World Health Organization, Cancer Control: Knowledge into Action :WHO guide for effective program ; module 5,  2007

5-Victoria Government Department of Health , Strengthening palliative care: Policy and strategic directions 2011–2015

6- Canadian Hospice Palliative Care Association , A Model to Guide Hospice Palliative Care, Based on National Principles and Norms pf Practice,2002[1] ر.ش صفحه 6 تعریف مراقبت­های حمایتی و تسکینی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت

لطفا نظر خود را راجع به مطلب فوق ارائه نمایید
رتبه :