طرح ملی مراقبت های حمایتی تسکینی در سرطان
لینک دانشگاه علوم پزشکی تهران لینک شبکه ملی تحقیقات سرطان لینک مرکز تحقیقات سرطان لینک انجمن سرطان ایران لینک مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شما اینجا هستید >   تدوین راهبردهای نظام مراقبت های تسکینی > مبانی نظری نظام مراقبت های تسکینی > فصل چهارم: ساختار و فرایندهای مراقبت های تسکینی
فرایندهای نظام مراقبت های حمایتی و تسکینی

در این قسمت سعی خواهد شد، "مسیر ارائه مراقبت ها"1 به منظور برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر خدمات در طیف گسترده ای از شرایط را در نظام مراقبت­ های حمایتی و تسکینی مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از عوامل، نیازها و ترجیحات2 هر فرد را برای دریافت خدمات تحت تاثیر قرار می دهند. عواملی چون:

  • ماهیت خود بیماری و علائمی که به دنبال دارد؛ برای مثال بسیاری افراد مسن، به طور همزمان چندین مشکل سلامتی دارند.
  • محیط زندگی؛ مثلا اینکه آیا تنها و یا با دیگران زندگی می کند، یا در خانه های مراقبت3، در آسایشگاه و ...
  • شرایط اقتصادی-اجتماعی؛ مانند فقر، پناهندگی و...                          
  • وجود آسیب پذیری هایی چون ناتوانی های یادگیری و ذهنی
  • تجربه های پیشین مرتبط با سلامت؛ به ویژه در رابطه با مرگ اطرافیان
  • نگرش به زندگی و سلامت روانی
  • عوامل فرهنگی
  • باورهای مذهبی و اعتقادی

اما با وجود همه این تفاوت ها می توان یک مسیر مراقبتی در نظام مراقبت­ های حمایتی و تسکین مشخص کرد که از شش مرحله مشخص تشکیل شده است. (شکل 1-2)[1]-Care pathway

[2]-Preferences

[3]-Care home

راهنمای مطالعه
جهت مطالعه هر یک از بخش های این مطلب، بر روی عناوین آن کلیک نمایید تا پنجره مربوط به آن باز شود
ساختار و فرایندهای نظام مراقبت های حمایتی و تسکینی
ساختار ارائه مراقبت های حمایتی و تسکینی
فرایندهای اصلی نظام مراقبت های حمایتی و تسکینی
فرایندهای پشتیبان
لطفا نظر خود را درباره مطhلب فوق بیان نمایید
رتبه :     

نام :
ایمیل :
موضوع :
بارگذاری فایل :
متن :