طرح ملی مراقبت های حمایتی تسکینی در سرطان
لینک دانشگاه علوم پزشکی تهران لینک شبکه ملی تحقیقات سرطان لینک مرکز تحقیقات سرطان لینک انجمن سرطان ایران لینک مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شما اینجا هستید >   خاستگاه طرح
خاستگاه طرح

طرح "تدوین بسته خدمتی مراقبت­ های تسکینی در بیماران سرطانی در ایران"، طی نامه ای که در تاریخ 1390/3/24 به جناب آقای دکتر محققی، رئیس محترم شبکه تحقیقات سرطان ارسال شد، آغاز گردید.

پس از واگذاری این مسئولیت به شبکه ملی تحقیقات سرطان، پیرو جلسات هدفمند و متمرکزی در خصوص آشنایی با ابعاد مختلف موضوع، نشستی در تاریخ 1390/06/06 در محل دفتر معاونت درمان وزارت بهداشت و در حضور جناب آقای دکتر امامی رضوی با هدف آشنایی با دیدگاه­ های سیاست گذاران نظام سلامت کشور برگزار گردید. گزارش کامل این جلسه در ادامه آمده است.

                                                               

                                                                                                              دیدگاه های معاونت محترم درمان


پس از جلسه در حضور معاونت محترم درمان، نشستی در تاریخ 1390/08/14 در محل سالن همایش ­های ساختمان قدیم وزارت بهداشت و در حضور جناب آقای دکتر رمضانی و سرکار خانم دکتر نادعلی با هدف آشنایی با دیدگاه­ های سیاست گذاران نظام سلامت کشور برگزار گردید.

 

                                                                                                        دیدگاه های ریاست محترم اداره سرطان