تومور بورد عمومی انستیتو کانسر

موضوع:  متاستاز آدنوکارسینوم پروستات به اربیت

زمان طرح در توموربورد:   1392/3/9

اعضای تومور بورد شرکت کننده در بحث :

گرداننده: دکتر فرهاد سمیعی

آسیب شناسی: دکتر فرشته انسانی (مسئول علمی مباحث پاتولوژی)

رادیولوژی: دکتر افسانه علی خاصی (مسئول علمی مباحث تصویربرداری)

رادیوایزوتوپ: دکتر سینا ایزدیار (مسئول علمی بحث پزشکی هسته ای)

جراحی: دکتر محمدعلی محققی- دکتر محمدرضا میر (مسئول علمی مباحث جراحی)

مدیکال انکولوژی: دکتر صنمبر صدیقی (مسئول علمی مباحث مدیکال انکولوژِی) - دکتر فاضل الهی

رادیوتراپی: دکتر فرهاد سمیعی (مسئول علمی بحث رادیوتراپی) - دکتر محمدبابائی

امور اجرائی و هماهنگی: دکتر زهرا صدیقی

تنظیم علمی گزارش و نویسنده مسئول: دکتر محمدعلی محققی

آخرین تاریخ پیگیری: 1393/6/1

تاریخ انتشار: شهریور 1393

 

 معرفی بیمار

آقای ح – ص 62  ساله، اولین بار در اواخر سال 1386  (2007 میلادی) بعلت مشاهده خون در ادرار بمدت یکماه، به درمانگاه اورولوژی بیمارستانی مراجعه می نماید. همزمان از  درد و انقباض خودبخودی عضلات ساق و کف پا و احساس گرما و سوزش در کف پا شکایت داشته که با ماساژ تسکین می یافته.  با احتمال عفونت ادراری، آزمایشاتی درخواست و داروهائی تجویز می شود 

که با مصرف آنها علائم بهبود یافته و بیمار برای پیگیری آزمایشات و  بررسی های تکمیلی مراجعه نمی نماید. در سالهای بعد علائم مشابهی داشته و بصورت سرپائی درمانهای متفرقه دریافت نموده است. 3 سال بعد با تشدید علائم در اندام تحتانی، شامل تورم دوطرفه ساق و کف پا، با شدت بیشتر در سمت چپ، و محدودیت حرکتی ناشی از آن، مجدداً به بیمارستان مراجعه می نماید. بررسی های این مراجعه نیز به علت خاصی منتهی نمی شود، از جمله در سونوگرافی داپلر رنگی وریدهای اندام تحتانی در تاریخ 1390/4/7، نکته غیر طبیعی مشاهده نشده (تصویر 1) .

در حین مداوا و تداوم بررسی ها دچار دفع خلط خونی شده، و با تشخیص احتمال آمبولی ریوی، با هپارین و وارفارین تحت درمان قرار گرفته.  آندوسکوپی ریوی محل خونریزی مشخصی را پیدا ننموده و سی تی اسکن ریه نیز نکته غیر طبیعی نداشته (تصویر 2) . آزمایشات 1390/7/27 بشرح زیر بوده است:   ESR = 46 , PSA(total) = 30,   


تصویر 3 : اسکن رادیوایزوتوپ استخوانی 1390/8/7 

درتاریخ 1390/8/7اسکن رادیوایزوتوپ استخوانی انجام گردید که افزایش جذب ماده رادیواکتیو در مهره 9 پشتی و با شدت کمتر در مهره 5 پشتی و کتف راست مشاهده می گردد (تصویر 3).

با توجه به احتمال کارسینوم پروستات در تاریخ 1390/8/10 بیوپسی سوزنی از پروستات از طریق رکتوم انجام و آدنوکارسینوم اولیه این عضو با تهاجم به حواشی عصبی[1] گزارش می گردد (تصاویر 6,5,4).(Fig 6: Perineural invasion of prostatiac adenocarcinoma (H & E 10 × 40

 
 

Fig 5: Core needle biopsy of prostate gland (H &E 40*10) (1390/8/10


 

Fig 4: Core needle biopsy of prostate gland (H &E 10*10) (1390/8/10

متعاقباً در آذرماه ابتدا عمل جراحی برداشتن هر دو بیضه[2] و سپس رادیوتراپی ستون فقرات و کتف راست انجام می گردد. بعد از درمانهای فوق حال عمومی بهبود و آزمایشات و معاینات پیگیرانه طبیعی بوده است.    در تاریخ 1391/10/13، علیرغم طبیعی بودن ASA   (2/2)، EAR ،  47 گزارش شده. یک ماه بعد (1391/11/12) این آزمایشات بشرح زیر گزارش شده: ESR = 110 , PSA = 20 . در بهمن ماه بیمار از دردهای استخوانی، آبریزش، احساس فشار و درد چشم چپ و خونریزی از بینی[3]
شکایت نموده و در معاینه اگزوفتالمی داشته است. متعاقباً MRI انجام و ضایعه 3 سانتی متری در ناحیه رترو بولبر سمت چپ که موجب انحراف عصب بینائی به سمت داخل شده، مشاهده گردیده است (تصاویر 7 و 8).
 

تصویر 8 : ام آر آی اربیت

 

تصویر 7 : ام آر آی اربیت


اوایل سال 92 اگزوفتالمی افزایش یافته و کاهش شدید بینائی عارض شده، اپیستاکسی و دردهای اسکلتی پارکنده درتمام بدن تشدید و بعلت عدم تعادل بدرستی قادر به راه رفتن نبوده.  بیوپسی بعمل آمده از توده ناحیه اوربیتال  آدنوکارسینوم با درجه تمایز متوسط[4]، احتمالاً  از  منشاء اولیه پروستات می باشد (تصاویر 9و10و11و12). در رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی  AR مثبت و PAS  منفی است و این یافته ها از میزان احتمال منشاء اولیه پروستات می کاهد .


Fig 10: Small solid tumor islands(H&E 10x40).Biopsy of orbital tumor

 
 

(Fig 9: Biopsy of orbital tumor Bone spicules and crushed tumor (H&E 10x4

 

(Fig 12: Biopsy of orbital tumor Small solid tumor islands.(PSA immunostaining 10x10


Fig 11: Small solid tumor islands ,PSA immunostaining 10x10

 

سئوال از تومور بورد:

در این مرحله برای بهبود علائم اسکلتی، چشمی ، بینی و سایر علائم و عوارض چه اقدامات فوری در کوتاه مدت توصیه می شود؟ پیش آگهی بیماری در وضعیت فعلی و اقدامات تسکین دهنده بعدی کدامند؟

 

ت 
[1]  Perineural Invasion

[2]  Bilateral Orchidectomy

[3]  Epistaxis

[4]  Moderately Differenciated Adenocarcinom

مذاکرات تومور بورد

توضیح اجمالی راجع به متاستاز کارسینوم یوروژنیتال به اربیت:

متاستاز به اربیت و منطقه بینائی بطور معمول در زمینه بیماری منتشر متاستاتیک و در 2 تا 5% از مجموع بیماران مبتلا به سرطان رخ می دهد و در 25% موارد نیز اولین علامت  بیماری در زمان مراجعه است (1). پیش آگهی وخیم و میانه بقاء  6  تا 9 ماه است (2). رایجترین مناطق اولیه بترتیب عبارتند از: پستان    (59-28% ) ، ریه (12-8% ) ، و پروستات (10-3% )  ، (1و3 ).

متاستاز به چشم یا اربیت در بدخیمی های یوروژنیتال نادر و حاکی از پیش آگهی بد و موجب چالشهای تشخیصی و درمانی است. در 38%  از 48 مورد متاستاز اربیت ثانویه به سرطان پروستات که  از سال 1975 تا سال 2012 میلادی گزارش شده است، گرفتاری اربیت علت مراجعه و اولین نشانه بیماری و بدخیمی[1] بوده است      ( 4-3). متاستاز به چشم و منطقه اربیت بطور معمول از طریق جریان خون و از طریق شرائین کاروتید یا افتالمیک اتفاق می افتد. سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی از مسیر متاستازهای قبلی ریوی یا شبکه باتسون[2] به این ناحیه دسترسی پیدا می نمایند (3 و 5). شبکه باتسون یک شبکه وریدی فاقد دریچه است که وریدهای لگن[3] را به وریدهای مهره ای[4] متصل می نماید(5). سلولهای توموری موجود در شبکه وریدی فوق به سینوس وریدی جمجمه ای[5] و متعاقباً به ,ورید افتالمیک راه می یابند (5). سلولهای سرطان پروستات اغلب به استخوان اربیت متاستاز می دهند، در حالی که سلولهای سرطان کلیه تمایل بیشتری به نسج نرم اربیت دارند (1 ، 4 و 6). 

تظاهرات بالینی متاستاز به ناحیه اربیت به ساختارهای مبتلا و وسعت گرفتاری این منطقه بستگی دارد. بعنوان مثال درد، دوبینی، کاهش حدت بینائی، بترتیب در گرفتاری استخوان، نسج نرم و کره چشم بروز می نماید. این نشانه ها طی چند هفته تا چند ماه پیشرفت می نمایند ( 1 و 7 ). در معاینه پروپتوز[6]،  افتادگی پلک[7]، فلج عصب بینائی[8]، یا قرمزی چشم[9] ممکن است موجود باشد.  عوارض عبارتند از جداشدگی شبکیه[10]، یوئیت[11]، ادم پاپی[12] و گلوکوم ثانویه[13] (1، 8 )

 

مرور گزارشات مشابه :

   اربیت محل نادری برای کانسر متاستاتیک است. در بین گزارشات منتشر شده در مورد تومورهای اربیت  1 تا 13% متاستاتیک بوده اند.  بزرگترین سری قبلی تومورهای متاستاتیک اربیت توسط آقای Henderson و همکارانش گزارش شده است (9). در آن گزارش 83 مورد ارجاع شده با مایوکلینیک در مدت 40 سال مرور شده است.  سری مهم دیگر در سخنرانی مشهور Robert M. Curts در سال 2000 میلادی مطرح و در سال بعد در ژورنال Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery گزارش و طی آن 100 مورد متوالی متاستاز به اربیت تحلیل شده (10). در این سری سرطان پستان اولین علت اولیه متاستاز به اربیت بوده است و از این نظر با سایر گزارشات انطباق داشته.  دومین سرطان اولیه  متاستاز دهنده به اربیت سرطان پروستات بوده است، که با دو گزارش مهم و بزرگ قبلی هماهنگی داشته (12-11).  در بسیاری از گزارشات دیگر سرطان ریه دومین و سرطان پروستات سومین سرطان اولیه متاستاز دهنده به اربیت بوده اند.  در موارد نادری سرطان اوله در دستگاه گوارش، کلیه و یا پوست (ملانوم) بوده است.  سایر سرطانهای اولیه ای که بندرت به اربیت متاستاز داده اند عبارتند از : کارسینوم تیروئید، کبد، پانکرآس،  آدرنال (نوروبلاستوم)، و غدد بزاقی، ملانوم شبکیه و موارد متعدد دیگر. در بسیاری موارد تومورهای متاستاز دهنده به اربیت مشابه تومورهای متاستاز دهنده به uveal tract می باشند.  تنها استثناء متاستاز از سرطان پروستات است  که حدود 12% متاستازهای اربیت را تشکیل می دهد و عمدتاً به استخوان دست اندازی می نماید و تنها 2% از متاستازهای آن به uveal tract است(14-13).

تفسیر رادیولوژی :

 مشاهدات رادیولوژی: MRI , انجام شده در (April 2013)، یک ضایعه اکستراگلوبال اینترااوربیتال در اوربیت چپ که عضلات رکتوس و سوپریور اوربیت سمت چپ را گرفته  و عصب اپتیک را نیز درگیر نموده است .بعلاوه اینکه دورا و پارانشیم لب فرونتال مغز هم همان ضایعه را نشان می دهد که بصورت مجاورتی درگیر شده است . Bulk ضایعه داخل اوربیت است تا داخل استخوان یعنی خارج از استخوان است . کلسیفیکاسیون واضحی هم در CTscan  منطقه ندارد(پیوست6). در CTscan  -که واضح تر استخوان دیده میشود- ضایعه از ابتدا در اوربیت و خارج از استخوان است.توده رترواوربیت است ،اگزوفتالمی خیلی شدید در CTscan  دیده میشود. Soft tissue lesion  در لترال اوربیت (CTscan) دیده میشود که اگر استخوانی بود باید ابتدا این بافت را تخریب میکرد و بعد به اوربیت میرفت  در حالیکه اکنون ضایعه کاملا داخل اوربیت است.

پروستات اکثرا Axiaioskeletal است و دنده ها را درگیر می کند و نادر است که خود اوربیت را درگیر کند. اگزوفتالمی به نسبت چشم مقابل خیلی واضح است .با این حجم توده در بافت نرم می بایست تخریب استخوانی بسیار زیادی باشد که در اینصورت مسلما بایست رد پاهای بیشتری در CT Scan   و MRI می دیدیم.

تفسیر آسیب شناسی :

 ضوابط اصلی[14] تشخیص آدنوکارسینوم با منشاء پروستات از ناحیه اولیه یا متاستازها در بیوپسی سوزنی[15] شامل انفیلتراسیون غدد کوچک یا غدد cribriform بسیار بزرگ و نامنظم در اپی تلیوم، مشاهده یک لایه سلولی و عدم مشاهده سلولهای بازال، آتیپیسم هسته ای و بزرگی هسته ها و هستکهای سلولی است. ضوابط فرعی عبارتند از:  ترشحات موسینی blue‐tinge[16] ، ترشحات آمورف صورتی[17]، نماهای میتوتیک[18]، کریستالوئیدهای اینترالومینال[19] ، سیتوپلاسم آمفوفیلیک[20]، و هیپرکومازی هسته ای[21] (15) . در بیوپسی سوزنی انجام شده از تومور اربیت این بیمار ضوابط اصلی و بعضی از ضوابط فرعی با تشخیص متاستاز آدنوکارسینوم پروستات انطباق دارد.

سئوال: بیوپسی سوزنی برای تشخیص متاستاز دوردست آدنوکارسینوم پروستات چه میزان معتبر است؟

اظهار نظر در مورد بیوپسی سوزنی و نقش آن در تشخیص کارسینوم اولیه و متاستاتیک پروستات:

مهمترین مؤلفه کلینیکی در نمونه های سوزنی پروستات عبارتند از مقدار تومور در نمونه های برداشت شده، و Gleason grade  . معیارهای مرتبط به دقت و کفایت نمونه برداری عبارتند از: تعداد و درصد نمونه های سوزنی برداشت شده که مثبت گزارش می شوند نسبت به کل نمونه های برداشت شده، درصد بافت تومورال در هر نمونه مثبت، اندازه تومور برداشت شده به میلیمتر. با رعایت موازین و اصول بیوپسی سوزنی برای تشخیص تومور اولیه و متاستازهای آدنوکارسینوم پروستات ، دقیق و کاربردی است.

سئوال :

آیا این تابلو یک استثناء است یا تظاهری از متاستاز منتشر بیماری محسوب می شود ؟

در اسکن استخوانی این بیمار ضایعات متعدد متاستاتیک مشاهده می شود. آیا استخوان اربیت هم یکی از این متاستازها بوده یا خیر بدرستی قابل پاسخگوئی نیست.

مسیرهای متاستاز آدنوکارسینوم پروستات بدرستی شناخته نشده اند.  در مطالعه جامع Bubendorf و همکاران (16) در سال 2000  در یک سری بزرگ (19316) اتوپسی در مردان بالاتر از 40 سال، 1589 نفر (2/8%)کارسینوم پروستات داشتند. در 35% موارد متاستاز هماتوژن به اثبات رسید. فراوانترین محل های متاستاز بترتیب عبارت بودند از: استخوان 90%، ریه 46%، کبد 25%، پلور 21% و آدرنال 13%.  براساس این مطالعه و سایر گزارشات اربیت محل نادری برای متاستاز کارسینوم پروستات می باشد. اینکه محل متاستاز استخوان اربیت بوده یا نسج نرم محدوده اربیت، به بررسیهای دقیق آسیب شناسی وابسته است. در این بیمار تصاویر آسیب شناسی گرفتاری استخوانی اربیت را نشان داده است. بررسی های دقیق پاتولوژی در این بیمار نشان داده است که استخوانهای محدوده اربیت محل متاستاز نبوده ، بلکه ضایعه متاستاتیک نسج نرم اربیت به استخوان دست اندازی نموده است.  عطف بمراتب این مورد استثنا و نادر محسوب می شود.

 

اظهار نظر درمانی:

تفسیر و اظهار نظر مدیکال انکولوژیست:

 درمان سرطان پیشرفته پروستات، محرومیت از آندروژن ها[22] است. اخته کردن طبی یا برداشتن بیضه ها با جراحی، سبب قطع  تولید تستوسترون و دی هیدروتستوسترون توسط بیضه ها می شود، ولی غدد فوق کلیه و بافت سرطانی پروستات همچنان آندروژن تولید و علی رغم تقلیل  آندروژن ها در حد اختگی، بیماری مقاوم به هورمون درمانی می شود. این مرحله "کانسر پروستات مقاوم به اخته کردن و یا کانسر غیر وابسته به آندروژن" نامیده و با پیچیدگی درمان مواجه می شویم. طیف بعدی شیوه های درمان، استفاده از مهارکننده های آندروژن، با هدف کاهش سطح آنتی ژن اختصاصی پروستات[23] (17و18و 19) ،  تا شیمی درمانی با داروی داسی تاکسول ( 20 و 21) است .در تصمیم گیری برای انتخاب نوع درمان، شاخص هائی نظیر سرعت، پیشرفت ، وسعت و علایم بیماری، تخمین طول عمر بیمار، بیماری های زمینه ای، عوارض دارو و ترجیح بیمار اهمیت دارند. برای تخمین طول عمر جداول مشخصی وجود دارد(22). در مورد وضعیت جسما نی از روش کارنوفسکی (23)و یا سازمان بهداشت جهانی می توان استفاده نمود.

 در مورد بیمار مورد نظربا توجه به سیر پنج ساله بیماری قبل از تشخیص، نکات ذیل حائز اهمیت است:

1-آیا درمان آنتی کواگولانت پس از تشخیص آمبولی ریه ادامه یافته است؟

2-آیا به دنبال تشخیص کانسر پروستات متاستاتیک به استخوان بیمار تحت درمان با بی فسفونات تزریقی به طور منظم قرار گرفته است؟

3-آیا به دنبال ارکیکتومی دو طرفه درمان آنتی آندروژن (بی کالوتامید)دریافت می کرده است؟

4-آیا بدنبال افزایش تومورمارکر و بروز متاستاز اربیت، سطح تستوسترون سرمی چک شده است؟و بالاخره 5- آیا احتمال تمایز نورواندوکرین و فعالیت میتوزی قابل توجه در بیوپسی اربیت مشاهده شده است؟

 در مجموع ادامه درمان آنتی کواگولانت،بی فسفونات تزریقی ماهانه(24)،رادیوتراپی اربیت،اضافه نمودن آنتی اندروژن(بی کالوتامید)150 میلی گرم روزانه توصیه می شود. با توجه به درگیری دورا و لوب فرونتا ل مغز، شروع سریع کورتیکواستروئید(دگزامتازون 24-40 میلی گرم روزانه) و رادیوتراپی اربیت و تمام مغز به نظر بر شیمی درمانی ارجحیت دارد. اگر تمایز نورواندوکرین در تومور و یا متاستازدیده شود(25)،کموتراپی حاوی سیس پلاتین و اتوپوساید(26و27) در صورت پرفورمانس مناسب و فقدان ممنوعیت دارو بر اساس وضعیت قلبی-عروقی-ریوی و کبدی وخونی ممکن است مطرح شود. ولی در شرایط فعلی با وضعیت نا مناسب جسمانی، عدم درمان یا درمان ناکافی قبلی با آنتی آندروژن، وجود متاستاز مغزی و تمایز تومور که ظاهرا به نفع تومور سلول کوچک نیست، مطمئنا شیمی درمانی در الویت درمان بیمار نخواهد بود(28).       


رادیوتراپیست:

 درمان در این بیمار جنبه تسکینی دارد و هدف از آن کاهش آلام موضعی و سیستمیک ناشی از متاستاز است. اهداف سیستمیک با کموتراپی و هورمون تراپی قابل حصول است و رادیوتراپی برای اهداف تسکین بخش موضعی استفاده می شود.   در مورد متاستازهای اربیت طیفی از درمانهای موضعی شامل براکی تراپی، رادیوتراپی اکسترنال ، [24]فتوتراپی و جراحی موضوعیت دارد.  رادیوتراپی اکسترنال بطور تی پیک شامل 20 to 40 Gy  طی 1 تا 2 هفته است (29) که جهت این بیمار نیز قابل انجام است، اگرچه بهبودی قابل توجهی مورد انتظار نیست و سایر اقدامات تسکینی باید ادامه داشته باشد.

سئوال: درمان رادیوتراپی کارسینوم پروستات در محل اولیه چگونه است؟

تکنیک های متفاوتی برای رادیوتراپی کانسر پروستات استفاده شده است که بیشترین تکنیک استفاده از دو فیلد متقابل هم قدامی و خلفی (AP ) و هم خلفی قدامی (PA) و دو فیلد مقابل هم لترال راست (R-lat) و لاترال چپ (L-lat) که به تکنیک BOX[25] معروف است ، می باشد . در سال های اخیر رادیوتراپی کانفورمال سه بعدی[26]   و سایر روش های جدید[27] رو به افزایش کاربرد است.  بیماران جوانتر از 71 سال با مرحله بالینی T1c ,T2a  و گلیسون اسکور 7 و بالاتر یا PSA  بیشتر و مساوی 20 و مرحله بالینی T2b,c  و تمام بیماران T3 ابتدا با درمان رادیوتراپی تمام لگن ) تکنیک Box  تا دوز 45 گری )(45Gy) و سپس رادیوتراپی پوست پروستات و سمینال وزیکل تا مجموع دوز 72 گری (72Gy)  و بالاتر درمان می شوند .

جمع بندی و نتیجه گیری

متاستاز به اربیت بعضاً اولین نشانه بدخیمی است و چالشهای تشخیصی و درمانی دارد. تردید بدخیمی در این ناحیه تشریحی بدن باید با روش منطقی بالینی پیگیری شود. معاینه دقیق چشم پزشکی، و بررسی کامل برای کشف ناحیه اولیه، چنانچه هنوز نامعلوم است، ضروری است. در مردان مسنی که همزمان از مشکلات چشمی و ادراری شکایت دارند، سیستم ادراری تناسلی بعنوان یک ناحیه بالقوه  اولیه و سرطان پروستات بعوان منشاء اصلی احتمالی متاستاز به اربیت باید بررسی گردد.  اگرچه پیش آگهی عموماً وخیم است،  هم درمانهای موضعی و هم درمانهای سیستمیک برای حل مشکلات جاری بینائی و تسکین سایر علائم در دسترس می باشد و باید بکار گرفته شود.

توصیه تومور بورد در مورد بیمار:

·     ادامه درمانهای تسکینی بويژه کنترل درد، تنظیم خواب و بیداری، تغذیه مناسب و سایر درمانهای مورد نیاز حسب مورد.

·        انجام رادیوتراپی موضعی اربیت با هدف تسکینی

گزارش پیگیری بیمار:

بیمار درمانهای تسکینی، عمدتاً برای کاهش درد دریافت نمود. رادیوتراپی و کموتراپی نشد(حال عمومی اجازه این نوع درمانها را نداد) بدلیل وخامت حال عمومی در بخش اورژانس بستری و در تاریخ 1392/4/27 (بفاصله 50 روز بعد از طرح در تومور بورد) متأسفانه بیمار فوت نمود.[1]  Presenting sign of malignancy

[2]  Batson’s plexus

[3]  Pelvic veins

[4]  Vertebral veins

[5]  cranial venous sinuses

[6]  Proptosis

[7]  Ptosis

[8]  Ophthalmoplegia

[9]  Red eye

[10]  Retinal detachment

[11]  Uveitis

[12]   Papilledema

[13]  Secondary glaucoma

[14]  Major criteria

[15]  prostate needle biopsy

[16]  blue‐tinge mucinous secretions

[17]  Pink amorphous secretions

[18]   Mitotic figures

[19]  Intraluminal crystalloids

[20]  Amphophilic cytoplasm

[21]  Nuclear hyperchromasia

[22]  Androgene ablation

[23]  Prostate Specific Antigene (PSA)

[24]  Palliative external beam radiotherapy

[25]  Box technique

[26] Three-Dimentional conformal Radiation Therapy

[27]Intensity Modialated Radiotherapy) IMART 

 

1- Ahmad SM, Esmaeli B. Metastatic tumors of the orbit and ocular adnexa. Curr Opin Ophthalmol , 2007;18:405-13. 

2- Kanthan GL, Jayamohan J, Yip D, et al. Management of metastatic carcinoma of the uveal tract: an evidence based analysis. Clin Exper Ophthalmol 2007;35:553-65

3- Autorino R, Zito A, Di Giacomo F, et al. Orbital metastasis as a first indication of prostate cancer: a case report. Arch Ital Urol Androl 2005;77:109-10

4- Shilo Lefresne, Alysa Fairchild, Royce Johnson, Jean Deschenes, Laurie Russell, John Pederson, , Genitourinary malignancy presenting as an ocular metastasis: A case report and review of the literature, Can Urol Assoc J 2012;6(2)

5- Shields JA, Shields CL, Brotman HK, et al. Cancer metastatic to the orbit: The 2000 Robert M. Curts Lecture.Ophthal Plas Recons Surg 2001;17:346-54

6- Shome D, Honavar SG, Gupta P, et al. Metastasis to the eye and orbit from renal cell carcinoma – a report of three cases and review of the literature. Surv Ophthalmol 2007;52:213-23

7- Vissamsetti B, McArdle PA, Adam CJ, et al. Proptosis – an uncommon presentation of orbital metastases secondary to prostate cancer. Urol Int  2007;79:374-5.

8- Baltogiannis D, Kalogeropoulos C, Ioachim E, et al. Orbital metastasis from prostatic carcinoma. Urol Int 2003;70:219-22.

9-  Henderson JW, Campbell RJ, Farrow GM, et al. Metastatic carcinomas. In: Orbital tumors. 3rd ed. New York: Raven Press, 1994:361–76

 

10- Jerry A. Shields, Carol L. Shields, , Heather K. Brotman, et al. Cancer metastatic to the Orbit. The 2000 Robert M. Curts Lecture, Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery Vol. 17, No. 5, 2001: 346–354

 

11-Goldberg RA, Rootman J, Cline RA. Tumors metastatic to the orbit: a changing picture. Surv Ophthalmol 1990;35:1–24.

 

12- Tijl J, Koorneef L, Eijpe A, et al. Metastatic tumors to the orbit: management and prognosis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1992;230:527–30.

 

13- Shields JA, Shields CL. Metastatic tumors to the uvea, retina, and optic disc. In: Shields JA, Shields CL, eds. Atlas of intraocular tumors. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1999:151– 67.

 

14-  Shields CL, Shields JA, Gross N, et al. Survey of 520 uveal metastases. Ophthalmol 1997;104:1265–76.

 

15- P A Humphrey, Diagnosis of adenocarcinoma in prostate needle biopsy tissue,

J Clin Pathol. 2007 60(1): 35–42.

 

16- Bubendorf L, Schöpfer A, Wagner U, Sauter G, Moch H, Willi N, Gasser TC, Mihatsch MJ.Metastatic patterns of prostate cancer: an autopsy study of 1,589 patients. Hum Pathol. 2000 May;31(5):578-83.

 

 

17. Denis LJ, Griffiths K. Endocrine treatment in prostate cancer. Semin Surg Oncol. 2000;18(1):52–74.

 

18. Mohler JL, Gregory CW, Ford OH III, et al. The androgen axis in recurrent prostate cancer. Clin Cancer Res. 2004;10(2):440–448.

 

19. Rehman Y,Rosenberg J.  Abiraterone acetate: oral androgen biosynthesis inhibitor for treatment of castration-resistant prostate cancer Drug    Design, Development and Therapy 2012:6 13–18

 

20.Royan CJ,Smith MR,de Bono JS,et al.Abiraterone in metastatic prostate cancer without previous chemotherapy.N Engl J Med 2013;13:138-148

 

21.Tannock IF,de Wit R,Berry WR,et al.Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer.N Engl J Med 2004;351:1502-1512

 

22. Social security Administration.Period life table.2001.Available at:http//www.ssa.gov/OACT/STATS/table4c6html.Accessed March 11.2013

 

23. Oken, M.M., Creech, R.H., Tormey, D.C., Horton, J., Davis, T.E., McFadden, E.T., Carbone, P.P.: Toxicity And Response Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982.( last update: 07 December 2008)


24.Saad F,Gleason DM,Murray R,et al.Long-term efficacy of zolindronic acid for the prevention of skeletal complications in patients with metastatic hormone-refractory prostate cancer.J Natl Cancer Inst.2004;96:879-882

 

25.Yao JL,Madeb R,Bourne P,et al.Small cell carcinoma of the prostateon IHC study.Am J Surg Pathol 2006;30:705-712

 

26-Brennan SM,Gregory DL,Stillie A,et al.Should extra-pulmonary small cell cancer be managed like small cell lung cancer.Cancer 2010;116:888-895

 

27.Spiess PE,Pattaway CA.Vakar-Lopez F,et al.Treatment outcomes of small cell carcinoma of the prostate.Cancer 2007;110:1729-1737

 

28.Randen M,Runesdotter S,Strang P.Cancer treatment of severely-ill patients not eligible for chemotherapy.Anticancer Res.2013;33:5639-43

 

29.  S. Lefresne, A Fairchild, RJohnson, J Deschenes, L Russell, M, J Pederson, Genitourinary malignancy presenting as an ocular metastasis: A case report and review of the literature. CUAJ • April 2012 • Volume 6, Issue 2

نام:  
ایمیل:  
نظر: