شما اینجا هستید >   پژوهش ها > گروه ثبت سرطان > نظام ثبت سرطان > کتابخانه
کتابخانه
مقالات فارسی

دکتر كاظم زنده دل,مرزبان مريم,جعفري ناهيد, دکتر آذين نحوي جو, دکتر محمدعلي محققي. الگوي جغرافيايي ميزان هاي ميرايي و اپيدميولوژي سرطان معده در ايران. مجله دانش و تندرستي  1389؛ 5: 63.

 

دکتر کاظم زنده دل، دکتر زهرا صدیقی، دکتر ژاله حسن لو، دکتر آذین نحوی جو. ارتقاء کيفی فعاليت‌های ثبت سرطان در ايران. بخش اول: ارزيابی نتايج فعاليت‌های ثبت سرطان در کشور. مجله علمی پژوهشی حکیم 1388؛ 12(4): 49-42. (دانلود)

 

دکتر کاظم زنده دل، دکتر ژاله حسن لو، دکتر زهرا صدیقی، دکتر آذین نحوی جو، دکتر علیرضا موسوی جراحی، دکتر رضا ملک زاده، دکتر محمد علی محققی. ارتقاء کيفی فعاليت‌های ثبت سرطان در ايران، بخش دوم: پيشنهاد برنامه جديد ثبت سرطان در کشور بر اساس مطالعه تطبيقی ثبت سرطان در 18 کشور جهان. مجله علمی پژوهشی حکیم 1388؛ 12(4): 57-50. (دانلود)

 

مهدي خبازخوب، دکتر محمدعلي محققي ، دکتر عليرضا موسوي جراحي و همکاران. بروز سرطان هاي دستگاه گوارش در تهران طي سال هاي 80-1377. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  1388؛  11(4 (: 50-44. (دانلود)

 

کريم همتي، دکتر محمدعلي محققي، دکتر عليرضا موسوي جراحي، مهدي خبازخوب . بررسي ميزان بروز انواع سرطان در استان ايلام 1385 -1380 . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام   1388؛ 17(3):32-24. (دانلود)

 

دکتر سيدمهدي نورايي، دکتر سيدعليرضا سجادي، دکتر رضا ملك زاده، دکتر محمدعلي محققي، دکتر عليرضا موسوي جراحی، دکتر آناهيتا قرباني، دکتر پاركين دونالد. رخداد سرطان در ايران، يک تخمين بين المللي.  مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران  1385؛ 24 (1): 56-48. (دانلود)

 

دکتر محمدباقر لاريجاني, دکتر محمدعلي دکتر محققي, دکتر عليرضا موسوي جراحي و همکاران. سرطان تيروييد در ايران: تحليل اپيدميولوژيك بر اساس ثبت سرطان در جمعيت شهر تهران. مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران  زمستان 1384؛ 23(4):367-362. (دانلود)

مقالات انگلیسی
کتاب ها