شما اینجا هستید >   پژوهش ها > گروه ثبت سرطان > نظام ثبت سرطان > تماس با ما(گروه ثبت سرطان)
تماس با ما

گروه ثبت سرطان

مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

ثبت سرطان

آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، ضلع شرقی بیمارستان امام خمینی (ره)، انستیتو کانسر، ساختمان رادیوتراپی، طبقه سوم، گروه ثبت سرطان

 

تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲

نمابر: ۶۶۵۸۱۶۳۸

کد پستی:14141979733141

صندوق پستی: 158-13145

پست الکترونیک: crc@tums.ac.ir