شما اینجا هستید >   پژوهش ها > همکاری های پژوهشی
همکاری های پژوهشی با سایر مراکز

  • طرح تحقیقاتی "اثرات تمرینات ورزشی استقامتی بر بیان mir21 و اهداف بالادست و پایین دست آن در مدل موشی سرطان سینه"
همکاری پژوهشی بین دکتر علیمحمد علیزاده از مرکز تحقیقات سرطان و دکتر وحید خوری از دانشگاه علوم پزشکی گلستان.