طرح ملی مراقبت های حمایتی تسکینی در سرطان
لینک دانشگاه علوم پزشکی تهران لینک شبکه ملی تحقیقات سرطان لینک مرکز تحقیقات سرطان لینک انجمن سرطان ایران لینک مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شما اینجا هستید >   صفحه اصلی > هم اندیشی 2
نشست تدوین راهبردهای نظام مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان

طرح تدوین برنامه ملی مراقبت­های حمایتی و تسکینی سرطان به سفارش معاونت­های امور بهداشتی و درمان وزارت بهداشت و اداره سرطان زیر نظر شبکه ملی تحقیقات سرطان، انجام می­ شود. شبکه، با همکاری مستقیم، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات سرطان انستیتوکانسر، انجمن سرطان ایران و با مشارکت انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران، انجمن انکولوژی اطفال به این مهم پرداخته است.

پس از سپری شدن مرحله مطالعات نظری و مطالعات تطبیقی و ترازیابی، و نیز ارزیابی وضعیت فعلی این مراقبت­ها در کشور، و نیز بررسی اسناد فرادستی مرتبط و  در راستای ارزیابی ذینفعان با هدف تعیین اولویت ها (راهبردهای) توسعه  نظام ارائه خدمات حمایتی و تسکینی در کشور، نشستی در تاریخ 5 بهمن ماه در سالن هم­اندیشی انستیتوکانسر برگزار گردی

این نشست با حضور بیش از 25 تن از متخصصین از اقصی نقاط کشور در رشته­ های گوناگونه مرتبط با مراقبت های حمایتی و تسکینی در رشته های طب تسکینی، بیهوشی و درد، هماتولوژی و انکولوژی، رادیوتراپی انکولوژی، روانپزشکی، طب فیزیکی، جراحی، پرستاری، تغذیه، اپیدمیولوژی و اخلاق پزشکی، به شرح زیر سازماندهی و اجرا شد:حضور نماینده محترم اداره سرطان وزارت بهداشت، و نمایندگانی از انجمن­های انکولوژی اطفال ایران، هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران و نماینده انجمن های حمایت از بیماران مبتلا به سرطان از دیگر نکات قابل توجه در این جلسه به شمار می­ رفت.

بررسی روش شناسی و مراحل قبلی طرح تدوین برنامه ملی مراقبت­های حمایتی و تسکینی، نتایج و دستاوردهای مطالعات و در نهایت بررسی پیش نویس راهبردهای نظام مراقبت های حمایتی و تسکینی در دستور جلسه قرار داشت.

آقای دکتر قنبری مطلق، مجری طرح، خانم دکتر طهماسبی و همکاران طرح، در ابتدا مقدمه ای از روش شناسی طرح و فرایندهای اجرای طرح را توضیح دادند و نیز روش شناسی تدوین پیش­نویس راهبردها در این نشست را ارائه نمودند.

حاضرین در ارتباط با ابعاد مختلف مراقبت های حمایتی و تسکینی علی الخصوص ضرورت­ها و حساسیت های مدیریت داروهای اپیوئیدی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در نهایت پیش نویس راهبردها در قالب 22 سوال مورد بررسی  توسط حاضرین قرار گرفت و به رای­گیری گذاشته شد. هر یک از سوالات در جلسه قرائت می­شد، حاضرین با پانل­های رای­گیری الکترونیکی رای خود را در ارتباط با سوال مورد نظر وارد ­نمودند. این تکنولوژی که در اختیار حاضرین قرار داده شده بود این امکان را فراهم می­نمود تا بلافاصله نتایج پاسخ ها مشخص شود و نمودار نتایج پاسخ­ها به حضار نشان داده می­شد. در مرحله دوم در صورتی که اختلاف نظری در نتایج رای گیری وجود داشت، بحث کوتاهی شکل می­گرفت و سپس مجدد رای گیری انجام می­شد. سیستم رای­گیری الکترونیکی، از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در اختیار شبکه و این طرح قرار گرفت که جای قدردانی و سپاس دارد.

در حال حاضر نتایج جلسه مورد تحلیل قرار گرفته و  مجموعه راهبردهای به صورت پیش­نویس "آئین نامه توسعه مراقبت های حمایتی و تسکینی کشور" بر اساس نتایج این جلسه و مطالعات پیشین در حال تدوین است.

برخی از نتایج رای­گیری این پانل را می توانید از اینجا ملاحظه نمایید