شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دکتر محمد رضا روح اللهی
دکتر محمد رضا روح اللهی


     دکتر محمد رضا روح اللهی
دکتر روح اللهی
CV
   مدرک علمی: دکترای پزشک عمومی - دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی اپیدمیولوژی و پیشگیری سرطان
 شبکه ملي تحقيقات سرطان    تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲ - داخلی 112

   فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
 
   پست الکترونیک: rouhollahi_mr@irimc.org