شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دکتر علی محمد علیزاده
دکتر علی محمد علیزاده


    دکتر علی محمد علیزاده
دکتر علیزاده
CV
   تخصص: دکترای تخصصی فیزیولوژی

   تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲

   فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
 
   پست الکترونیک: aalizadeh@razi.tums.ac.ir