شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دکتر مجید محمودی
دکتر مجید محمودی


     دکتر مجید محمودی
دکتر محمودی
CV
   تخصص: دکترای تخصصی ایمونولوژی

   تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲

   فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
 
   پست الکترونیک: dmahmoodi@razi.tums.ac.ir