طرح ملی مراقبت های حمایتی تسکینی در سرطان
لینک دانشگاه علوم پزشکی تهران لینک شبکه ملی تحقیقات سرطان لینک مرکز تحقیقات سرطان لینک انجمن سرطان ایران لینک مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شما اینجا هستید >   تدوین راهبردهای نظام مراقبت های تسکینی > بررسی پیش نویس آئین نامه توسعه مراقبت های حمایتی
بررسی پیش نویس آئین نامه توسعه مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان
کمیته راهبری طرح، به منظور بررسی پیش نویس آئین نامه توسعه مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان در روزهای 17 و 24 اسفند در سالن همایش های مرکز تحقیقات سرطان انستیتوکانسر ایران گرد هم آمدند؛

حضار جلسه را خانم ها دکتر نادعلی، دکتر طهماسبی، دکتر یارایی و آقایان دکتر فضلعلیزاده، دکتر رمضانی، دکتر زنده­ دل، دکتر سمیعی، دکتر دماری، دکتر مطلق و دکتر حزینی تشکیل می دادند.

طی این جلسه، حاضرین به ارائه دیدگاه های کلان خود در ارتباط با نظام مراقبت های حمایتی و تسکینی و مواردی که باید در تدوین سند مورد توجه قرار گیرد پرداختند. همچنین چندی از بندهای آئین نامه به طور مشخص مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

موضوعات مطرح شده در این جلسه، به شرح زیر می باشد:

- چارچوب متن فعلی باید منطبق با چارچوب متون سیاستگذاری از جنس "آیین­نامه" در وزارت بهداشت باشد. نمونه­ های موفق می تواند چارچوب مناسبی برای تدوین این سند قرار گیرد.

- این سند باید دارای روح ارزشی باشد. "عدالت در سلامت" باید روح ارزشی سند تلقی شود و در مفاد سند به آن اشاره شود و همچنین به پیوست این سند باید مطالبی در مورد این ارزش نیز تدوین شود.

- سند بر اساس سطوح ارائه خدمات در شبکه بهداشتی - درمانی وزارت بهداشت و با معرفی اولویت ها همراه باشد. به این ترتیب که مناطق محروم و بدون دسترسی در اولویت اول این مراقبت باشند.

- آموزش و تامین منابع انسانی نیز باید با در اولویت قرار دادن بهورزان (برنامه کاردانی بهورزان و یا بعنوان آموزش حین کار و راهنمای بهورزان) و سپس پزشکان خانواده مد نظر قرار گیرد.

- بسته آموزشی بهورزان و بسته علمی آموزشی پزشکان در این زمینه آماده شود.

- نقطه شروع طراحی ساختار ها مشخص شود.

- نقش طب مکمل شامل طب سنتی و نیز طب سایر ملل در این مراقبت ها به صراحت بیشتر و واضحاً آورده شود.

- این برنامه باید مرتبط با "برنامه ملی کنترل سرطان" آورده شود. در بخش های مختلف این سند اهداف، سیاست ها و عملیات، " برنامه ملی کنترل سرطان" مورد اشاره قرار گیرد.

- اهداف برنامه و محدوده زمانی طرح مشخص شود. برنامه پنجم توسعه به عنوان محدوده زمانی اول( 1394)مناسب بوده و جایگاه ورود به برنامه ششم توسعه (1399) هم دیده شود.

- تاسیس انجمن یا جامعه مراقبت های حمایتی و تسکینی مورد اشاره باشد و آورده شود.

- جایگاه نهادهای مردمی (NGO ها) به خوبی و شفافیت آورده شود.

- جایگاه بیمه­ ها دیده شود و با استفاده از تجربیات وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر طریقت در امور مربوط به بیمه، پس جلب نظر و حمایت ایشان، مذاکره با شورای عالی بیمه در دستور کار قرار گیرد.

- ارتباط سند با سایر اسناد بالادستی "برنامه پنجم توسعه" و "نقشه جامع علمی کشور" و ... صراحتاً آورده شود.

از اسناد مرتبط دیگر که باید مورد بررسی قرار گیرد: "سند سلامت روان" که توسط وزیر محترم  بهداشت ابلاغ شده و در ارتباط با مراقبت های حمایتی و تسکینی بیماران مبتلا به مشکلات روانی نیز بحث نموده است. "سند سلامت معنوی" که توسط فرهنگستان علوم پزشکی در حال تدوین است. در استان قزوین "آئین نامه مراقبت­های معنوی" تدوین شده و قابل دسترسی است.

- در ارتباط با ماده نهم آئین نامه، کمیته راهبری باید زیر مجموعه شورای معاونین وزارت بهداشت باشد و نمی­تواند به لحاظ حقوقی ذیل شورای سیاستگذاری قرار گیرد.  

- در ارتباط با پایلوت آئین نامه به نظر پیاده سازی تنها در چند استان مشخص به لحاظ حقوقی و اخلاقی با مشکلاتی همراه است و بهتر است برای پیاده­سازی یک بررسی "امکان سنجی" برای بررسی فرصت­ ها و مشکلات پیاده­ سازی این برنامه در استان­ها مورد بررسی قرارگیرد.

- پیوست های ضروری از جمله سند ارزشی، بسته آموزشی بهورزان، بسته علمی – آموزشی پزشک خانواده مورد تاکید باشد.

در انتها مقرر شد موارد فوق در "سند پیشنهادی" لحاظ شود و سپس در جمع کوچکتری از میان اعضای این کمیته، شامل آقایان دکتر محققی، دکتر رمضانی، دکتر مطلق، دکتر زنده ­دل، دکتر سمیعی، دکتر دماری و هر یک از اعضای دیگر کمیته که تمایل دارند در این بحث حضور داشته باشند، به شور گذاشته شود.