طراحی و پیاده‌سازی نظام کنترل سرطان در جمعیت تحت پوشش صنعت نفت کشور
کنترل سرطان در صنعت نفتمرکز تحقیقات سرطان انستیتوکانسر در بهمن ماه 1389 بنا به درخواست سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت کشور، پیش‌نویس طرح پژوهشی جامعی را با عنوان "طراحی و پیاده‌سازی نظام کنترل سرطان در جمعیت تحت پوشش صنعت نفت کشور" تدوین نمود. پس از بررسی‌های انجام شده و اعلام نظر شورای پژوهشی سازمان، مبنی بر تصویب بخشی از آن پروپوزال، پروژه "طراحی و پیاده‌سازی سیستم مراقبت در برابر عوامل خطرساز شغلی مؤثر بر سرطان" از تاریخ اسفند 1390 آغاز شد.
علی رغم پیچیدگی‌های ذاتی سیستم‌های مراقبت شغلی، ویژگی‌های منحصر به فرد صنعت نفت کشور مثل اطلاعات پرسنلی و شغلی کدگذاری شده (شامل کد پرسنلی و کد سمت) و پوشش مناسب بیمه درمانی سبب شده تا پیاده‌سازی این سیستم در آن صنعت تا حدودی تسهیل گردد. سیستم‌های مراقبت سلامت شغلی در کامل‌ترین شکل خود دارای دو زیر سیستم ثبت پیامدهای سلامت و ثبت مواجهات شغلی هستند. بر همین اساس می‌توان گفت:
"سیستم مراقبت در برابر مواجهات شغلی سرطان‌زا در جمعیت تحت پوشش صنعت نفت، داده‌ها و اطلاعات مربوط به مواجهات شغلی (و عوامل سبک زندگی) کارکنان، اطلاعات مربوط به بروز این بیماری و دانش اپیدمیولوژی سرطان را گردآوری و سازماندهی کرده، و بر اساس تجزیه و تحلیل این داده‌ها راهکارهای مداخله ای (مداخلات پیشگیرانه و تشخیص زودرس) را به منظور حداقل کردن میزان ریسک ابتلا به سرطان در کارکنان طراحی و پیشنهاد می‌کند."
سیستم مراقبت در برابر مواجهات شغلی سرطان‌زا که پیاده سازي و استقرار آن در گرو همکاری و هماهنگی سازمان بهداشت و درمان و اداره كل بهداشت، ايمني و محيط زيست وزارت نفت است، می‌تواند از طریق پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان‌های شغلی منجر به کنترل هزینه‌های بالای درمان این بیماری گردد.
مدت زمان این طرح یک سال است که از دیماه 1391 این طرح رسماً آغاز به کار کرده است. در این طرح، همکارانی از گروه های اپیدمیولوژی، بهداشت حرفه ای و HSE، طب کار، طراحی سیستم ها و مهندسان فرایند صنعت همکاری دارند. بنابراین به غیر از همکاران اصلی طرح که از اعضای هیات علمی دانشگاه ها هستند، در حال حاضر، سه دانشجوی دکترای تخصصی، چهار نفر کارشناسی ارشد، سه پزشک عمومی در طرح مشغول به کار هستند و یک پایان نامه دکترای تخصصی بر اساس پژوهش های این طرح تعریف شده است.
برای پوشش اطلاعات و مستندات این طرح از یک نرم افزار تحت وب مدیریت پروژه استفاده شده است که در اختیار کلیه اعضای درگیر در طرح، هم از سوی مجری طرح (مرکز تحقیقات) و هم از سوی سازمان بهره بردار (بهداشت و درمان صنعت نفت) قرار دارد.