شما اینجا هستید >   دکتر حسین دانشور -
دکتر حسین دانشور


     دکتر حسین دانشور
دکتر حسین دانشور
CV
   رتبه علمی: دکترای تخصصی
  شبکه ملي تحقيقات سرطان    رشته: میکروبیولوژی

   تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲

   فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
 
   پست الکترونیک: rdaneshvar@gmail.com