شما اینجا هستید >   آموزش و توانمندسازی > ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب
فهرست
9 - اردیبهشت - 1393
زمان برگزاری:
سه شنبه 9 اردیبهشت 1393  ساعت 13

مکان:
سالن هم اندیشی مرکز تحقیقات سرطان

ارائه دهندگان:
خانم دکتر مباشری و خانم ابراهیمی